DDD Emergency

Deratizácia – Dezinsekcia – Dezinfekcia

Sme špecializovaná firma zaoberajúca sa likvidáciou škodlivých hlodavcov (potkanov, myší, krýs) – Deratizácia, ničením škodlivého a dotieravého hmyzu (ploštíc, mravcov, švábov, ôs) – Dezinsekcia a likvidáciou škodlivých mikroorganizmov – Dezinfekcia.

DDD služby poskytujeme na vysokej úrovni s ohľadom na životné prostredie, zdravie ľudí a domácich zvierat. Škodcov likvidujeme systematicky a dôkladne – kladieme dôraz na ich úplné vyhubenie. DDD služby vykonávame pre firmy, organizácie a domácnosti v Bratislave a okolí.

S nami sa návratu škodcov už nemusíte obávať.

Pokiaľ máte problém s výskytom škodcov alebo chcete preventívne ochrániť Váš objekt, neváhajte nás kontaktovať


Deratizácia

je komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.

Dezinsekcia

je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov – hmyzu.

Dezinfekcia

je súbor opatrení smerujúcich k likvidácií mikroorganizmov pomocou chemických alebo kombinovaných postupov. Môžeme ju definovať ako ničenie alebo zneškodňovanie choroboplodných mikroorganizmov.


Prehľad škodcov

Prehľad hmyzu a hlodavcov, ktorí dokážu znepríjemniť život kažému z nás.