Deratizácia a Dezinsekcia

Sme špecializovaná firma zaoberajúca sa likvidáciou škodlivých hlodavcov (potkanov, myší, krýs) – Deratizácia a ničením škodlivého a dotieravého hmyzu (ploštíc, mravcov, švábov, ôs) – Dezinsekcia.

DDD služby poskytujeme na vysokej úrovni s ohľadom na životné prostredie, zdravie ľudí a domácich zvierat. Škodcov likvidujeme systematicky a dôkladne – kladieme dôraz na ich úplné vyhubenie. DDD služby vykonávame pre firmy, organizácie a domácnosti v Bratislave a okolí.


Deratizácia

je komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám, ktoré hlodavec spôsobuje.

Dezinsekcia

je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých, epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov – hmyzu.

Ak vás naša ponuka zaujala, neváhajte nás kontaktovať

Napíšte nám

Prehľad škodcov

Prehľad hmyzu a hlodavcov, ktorí dokážu znepríjemniť život kažému z nás.