Categories

Šváb obyčajný

  • Latinsky

    Blatta orientalis

  • Zaujímavosť

    Dokáže prežiť až týždeň bez hlavy a uhynie až kvôli dehydratácii a nie kvôli chýbajúcej hlave. Bez stravy vydrží až mesiac

Šváb je hmyz predstavujúci Vektor, čo v praxi znamená nosič nákazy bez príznakov. Pohybujú sa rýchlosťou skoro až 5 km/h, čo znamená, že roznesú baktérie veľmi rýchlo. U človeka vyvolávajú alergické reakcie vrátane astmy. Šváby vypúšťajú zo svojho tela plyny každých 15 minút. Vo svete sa ich nachádza viac ako 4000 druhov. 

Ako vyzerá šváb

Samček je hnedočierny, má krátke krídla. Samička je skoro čierna, má zakrpatené krídla. Šváb obyčajný patrí medzi epidemiologický hmyz. Veľkosť 20 – 27 mm. Farbu má hnedočiernu lesklú. Samica má redukované krídla siahajúce do dvoch tretín bruška, nelieta. Na konci bruška vyrastajú dlhé 12-14 článkové výrastky (cerkusy). Sú na nich orgány citlivé na otrasy pôdy.

Spôsob života

Šváb je po muche najrozšírenejším hmyzom v domácnostiach a v potravinárskych prevádzkach. Spôsobuje veľké škody na hotových potravinách. Môže požierať aj papier. Svojou prítomnosťou spôsobuje skrat elektrického prúdu alebo poškodenie počítačových systémov. Prenáša choroboplodné zárodky povrchom tela, vylučovanými výkalmi ako aj kontaminuje potraviny plesňami. Vyhľadáva tmavé a vlhké miesta, chladnejšie ako rus domový, napr. pivnice, sklady, šachty aj kanalizácie. Pohybuje sa prevažne po zemi, nelezie po hladkých stenách. Dokáže prežiť až pol hodinu pod vodou bez nádychu. Je dokonca odolný voči rádioaktivite. Avšak nedokáže prežiť na chrbte. Ak sa prevráti na chrbát a nedokáže sa z neho dostať naspäť, je to pre švába zvyčajne koniec.

Šváb obyčajný sa vyskytuje len v budovách. Po kolmých hladkých stenách nelezie. Pohybuje sa pozdĺž stien. Keď sa presúva do nových neosídlených priestorov, najčastejšie využíva cestičky popri vykurovacom potrubí, kde sa aj najradšej zdržuje. Je to živočích veľmi citlivý na svetlo, preto sa cez deň ukrýva a aktívny je až v noci. Podobne ako rus domový, aj šváb je všežravec. Rozmnožuje sa počas celého roka.

 


Galéria (šváb obyčajný)


Čím skôr nás kontaktujete, tým skôr sa ich zbavíte

Napíšte nám
zdieľať